• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
V Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Mecz Charytatywny WOŚP - Rada Miejska vs Młodzieżowa Rada Miejska.
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Archiwum uchwał

Archiwum uchwał podjętych przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi

 

Kadencja V

Sesja XIV - 20 października 2016

 

UCHWAŁA NR XV/97/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie sprawie objęcia patronatem konferencji ,,International Studies Conference”>>>

UCHWAŁA NR XV/98/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie odwołania organizacji koncertu charytatywnego ,,W Rytmie Serc”>>>


UCHWAŁA NR XV/99/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie likwidacji Komisji ds. Promocji i Kontaktów z Mediami>>>

UCHWAŁA NR XV/100/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie odwołania organizacji wydarzenia

„Health Design – Projektowanie Zdrowia”
>>>

 

Sesja XIV - 26 września 2016

UCHWAŁA NR XIV/95/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie objęcia patronatem krajowego turnieju gimnastyki artystycznej

,,Gracja Cup”
>>>

UCHWAŁA NR XIV/96/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie objęcia patronatem projekt ,,Uczeń Sterem” >>>


 

Sesja XIII - 22 czerwca 2016

UCHWAŁA NR XIII/93/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie poparcia kandydatury miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej

Wystawy EXPO 2022 organizowanej przez Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu

(Bureau International des Expositions)
>>>

UCHWAŁA NR XIII/93/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XXI/788/16 w sprawie

wyrażenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2015 rok
>>>


 

Sesja XII - 30 maja 2016

UCHWAŁA NR XII/84/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych >>>

UCHWAŁA NR XII/85/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu

radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR XII/86/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

stanowisko w sprawie poparcia działań fundacji “SPUNK Fundacja Nowoczesnej

Edukacji” na rzecz prowadzenia edukacji seksualnej w łódzkich szkołach gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych
>>>

UCHWAŁA NR XII/87/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi uznającego

wkład XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi w życie Miasta Łodzi

w związku z siedemdziesiątą rocznicą działalności Szkoły.
>>>

UCHWAŁA NR XII/88/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie objęcia patronatem obchodów 70lecia XXI Liceum Ogólnokształcącego

im. B. Prusa w Łodzi
>>>

UCHWAŁA NR XII/89/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawieobjęcia patronatem pokazu podsumowującego rok szkolny 20152016

,,Gimnastyka Artystyczna Gracja”
>>>

UCHWAŁA NR XII/90/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie organizacji akcji ,,Feed Them Up” >>>

UCHWAŁA NR XII/91/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR VIII/53/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie „Pucharowych mistrzostw piłki siatkowej MRM-u”
>>>

UCHWAŁA NR XII/92/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR X/76/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie „Pucharowych mistrzostw piłki koszykowej MRM-u”
>>>

Sesja XI - 19 kwietnia 2016

UCHWAŁA NR XI/80/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie odwołania

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzill >>>

UCHWAŁA NR XI/81/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzill >>>

UCHWAŁA NR XI/82/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi>>>

UCHWAŁA NR XI/83/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie współorganizacji

z XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi sympozjum

o roboczej nazwie ,,Studium Samorządu Terytorialnego” >>>

 

Sesja X - 2 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR X/79/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia patronatu konferencji

"Szczęście to twój wybór" >>>

UCHWAŁA NR X/78/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji III Łódzkiego Kongresu

Samorządów Uczniowskich >>>

UCHWAŁA NR X/77/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia patronatu koncertowi

charytatywnemu "Moja i Twoja nadzieja" >>>

UCHWAŁA NR X/76/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie "Pucharowych mistrzostw piłki koszykowej MRM-u" >>>

UCHWAŁA NR X/75/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

stanowisko Młodzieżowej Rady miejskiej w Łodzi w sprawie

integralności granic Województwa Łódzkiego >>>

UCHWAŁA NR X/74/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji wydarzenia

"HEALTH DESIGN - Projektowanie Zdrowia" >>>

UCHWAŁA NR X/73/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie współorganizacji zbiórki darów dla dzieci

z rodzin ubogich >>>

UCHWAŁA NR X/72/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji wydarzenia "Radni czytają Dzieciom">>>

UCHWAŁA NR X/71/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego >>>

UCHWAŁA NR X/70/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji VI edycji konkursu Wiedzy

o Samorządzie Terytorialnym >>>

 

Sesja IX - 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/69/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR VII/50/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie organizacji III Łódzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich >>>

UCHWAŁA NR IX/68/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR VI/45/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/67/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie projektu „Ucz się w Łodzi. Dobry zawód - pewna przyszłość” >>>

UCHWAŁA NR IX/66/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu akcji „Wirtualny spacer po łódzkich szkołach" >>>

UCHWAŁA NR IX/65/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu Mikołajkowego koncertu charytatywnego >>>

UCHWAŁA NR IX/64/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie powołania zespołu problemowego ds. przeprowadzenia ankiety w ramach projektu z miastami partnerskimi ‘WŁKS’ >>>

UCHWAŁA NR IX/63/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie organizacji meczu charytatywnego z okazji 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy >>>

UCHWAŁA NR IX/62/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie objęcia patronatu nad projektem „Krok przed Sobą” >>>

UCHWAŁA NR IX/61/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu nad wydarzeniem „Łódź łączy pasjonatów prawa. Lekcja 1- sekcja zwłok” >>>

UCHWAŁA NR IX/60/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu nad cyklem promującym edukacje prawniczą w liceach w Łodzi i regionie „Podstawy prawa” >>>

UCHWAŁA NR IX/59/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie rozwiązania zespołu zajmującego się projektem „Nowa Łódź” >>>

UCHWAŁA NR IX/58/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/57/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  >>>

 

 

Sesja VIII - 28 września 2015 roku

UCHWAŁA NR VII/56/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie rozwiązania zespołu organizującego 
„Mecz o puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi” >>>

UCHWAŁA NR VII/55/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie rozwiązania zespołu organizującego ankietę
dotyczącą oczekiwań uczniów na temat
innowacyjności ich szkół i nauczycieli >>>

UCHWAŁA NR VII/54/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. >>>

UCHWAŁA NR VII/53/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie "Pucharowych mistrzostw
piłki siatkowej MRM-u" >>>

Sesja VII - 22 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VII/52/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu zajmującego się
projektem ,,Nowa Łódź"
>>>

UCHWAŁA NR VII/51/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2015 roku

zmieniająca uchwałę nr III/26/2015 >>>

UCHWAŁA NR VII/50/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie organizacji III Łódzkiego
Kongresu Samorządów Uczniowskich
>>>

Sesja VI - 29 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/49/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu V Edycji
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym >>>

UCHWAŁA NR VI/48/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych >>>

UCHWAŁA NR VI/47/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zorganizowania Wydarzenia „Budżet Obywatelski? Możesz i Ty!” >>>

UCHWAŁA NR VI/46/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę nr II/15/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VI/45/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji Radnego
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VI/44/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zorganizowania programu „Zdrowy, aktywny Łodzianin” >>>

UCHWAŁA NR VI/43/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Stanowisko dotyczące apelu Klubu Aktywnych Hufca Pracy >>>

UCHWAŁA NR VI/42/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu Marszałków >>>

UCHWAŁA NR VI/41/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie poparcia dla założeń
Społecznego Projektu Komunikacji Miejskiej dla Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VI/40/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zgłoszenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
do programu MIM - Media i Młodzież - Młodzieżowe Rady >>>

UCHWAŁA NR VI/39/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie III edycji programu
„Mapa Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi” >>>

Sesja V - 5 marca 2015 roku

Na V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, odbytej w dniu 5 marca 2015 roku, nie zostały podjęte żadne uchwały.

Sesja IV - 5 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR IV/38/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2014
Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie zorganizowania 
IV edycji Konkursu „Szkoła Samorządności” >>>

UCHWAŁA NR IV/37/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie likwidacji Komisji Współpracy Ogólnokrajowej
i Zagranicznej >>>

UCHWAŁA NR IV/36/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego ankietę
dotyczącą oczekiwań uczniów na temat 
innowacyjności ich szkół i nauczycieli >>>

UCHWAŁA NR IV/35/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego
konkurs na najlepszy filmik ,,Wakacje w Łodzi" >>>

UCHWAŁA NR IV/34/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu który będzie się zajmował 
organizacją Międzynarodowego Dnia Czytania Dzieciom >>>

UCHWAŁA NR IV/33/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego
konkurs – „Najlepsze selfie w szkole” >>>

UCHWAŁA NR IV/32/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego
,Mecz o puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi” >>>

UCHWAŁA NR IV/31/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę NR II/12/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR IV/30/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu
Międzynarodowych Warsztatów Edukacji Ekologicznej >>>

UCHWAŁA NR IV/29/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu 
Młodzieżowemu Konkursowi Filmów Przyrodniczych >>>

Sesja III - 30 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie organizacji V Edycji Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym
>>>

UCHWAŁA NR III/27/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie poparcia projektu „Mam Talent”
organizowanego przez XXXI LO w Łodzi
>>>

UCHWAŁA NR III/26/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie organizacji Koncertu Charytatywnego „W RYTMIE SERC” >>>

UCHWAŁA NR III/25/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie poparcia i współorganizacji projektów "Odpamiętać pamięć" i "Przemysłowa" >>>

UCHWAŁA NR III/24/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie użyczenia logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/23/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę NR II/15/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Łodzi
>>>

UCHWAŁA NR III/22/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/21/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie poparcia projektu społecznego
"Mapa Miejsc (NIE)ZWYKŁYCH"
>>>

UCHWAŁA NR III/20/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/19/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/18/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

Sesja II - 8 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA NR II/17/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie poparcia projektu „Miasto dla Młodych" >>>

UCHWAŁA NR II/16/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

Stanowisko dotyczące budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Chojny - Dąbrowa >>>

UCHWAŁA NR II/15/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia cyklu prelekcji dotyczących obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej w szkołach ponadgimnazjalnych >>>

UCHWAŁA NR II/14/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR II/13/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi - zmiana zapisu o komisji Budżetu Obywatelskiego >>>

UCHWAŁA NR II/12/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Promocji i Kontaktów z Mediami >>>

UCHWAŁA NR II/11/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR IV/29/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR II/10/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zorganizowania IV edycji Konkursu „Szkoła Samorządności" >>>

UCHWAŁA NR II/9/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie współorganizacji wydarzenia „Dzień Dla Życia" >>>

UCHWAŁA NR II/8/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR IV/33/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR II/7/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie organizacji meczu charytatywnego z okazji XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy >>>

UCHWAŁA NR II/6/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR III/22/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR II/5/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Kultury >>>

UCHWAŁA NR II/4/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR IV/32/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

Sesja I - 3 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR I/3/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR I/2/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR I/1/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

 

Kadencja IV


Sesja X 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR X/91/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014

Stanowisko dotyczące działań mających na celu nadanie nazwy mozaice w przejściu podziemnym Piłsudskiego/Konstytucyjna przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Na co dzień i od święta" >>>

UCHWAŁA NR X/90/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR X/89/201

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi promujących głosowanie na projekty łódzkiego budżetu obywatelskiego 2015>>>

UCHWAŁA NR X/88/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie II edycji programu „Mapa Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi” >>>

UCHWAŁA NR X/87/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia patronatu łódzkiej edycji wydarzenia Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 >>>

UCHWAŁA Nr X/86/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/75/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wolontariatu >>>

UCHWAŁA NR X/85/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie poparcia projektu „Łódź Logistyczna” >>>

Sesja IX 11 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR IX/84/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

Stanowisko dotyczące działań mających na celu poprawę komfortu pasażerów komunikacji zbiorowej - linia 99/99A >>>

UCHWAŁA NR IX/83/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

stanowisko dotyczące działań mających na celu poprawę komfortu pasażerów komunikacji zbiorowej - linia 15 >>>

UCHWAŁA NR IX/82/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Transportu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/81/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/80/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi - Dodanie zapisu o komisji Budżetu Obywatelskiego i Komisji Transportu >>>

UCHWAŁA NR IX/79/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie objęcia patronatu nad grupą uczniów z XXXII LO w Łodzi, biorącą udział w VII edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka" >>>

UCHWAŁA NR IX/78/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie ustanowienia logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/77/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie poparcia organizacji konferencji z cyklu Pol4All w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/76/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie organizacji IV Edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym >>>

UCHWAŁA NR IX/75/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wolontariatu w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/74/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

Stanowisko dotyczące działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców przebywających w okolicy działki przy ulicy Bolesława Limanowskiego 64 w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/73/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 marca 2014 roku

Stanowisko w sprawie udostępnienia buspasów dla jednośladów o napędzie spalinowym >>>

Sesja VIII 13 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR VIII/72/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodz i >>>

UCHWAŁA NR VIII/71/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014

zmieniająca uchwałę NR VI/51/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR VIII/70/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku zapytanie

w sprawie braku wyposażenia komputerowego w salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 12 w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VIII/69/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VIII/68/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie organizacji II Łódzkiego Kongres Samorządów Uczniowskich >>>

UCHWAŁA NR VIII/67/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie organizacji cyklu spotkań informujących o działaniach MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Łodzi z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych >>>

UCHWAŁA NR VIII/66/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały VII/55/2013 o powołaniu Komisji ds. Kontaktów z Samorządami Uczniowskimi Łódzkich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych >>>

UCHWAŁA NR VIII/65/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

stanowisko w sprawie remontu przystanków tramwajowych w ciągu ulicy Aleksandrowskiej >>>


UCHWAŁA NR VIII/64/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014

Stanowisko dotyczące budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na Teofilowie >>>

UCHWAŁA NR VIII/63/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie współorganizacji akcji „Tuwim z powrotem w swojej szkole" >>>

UCHWAŁA NR VIII/62/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie propozycji zmian w zasadach łódzkiego budżetu obywatelskiego >>>

UCHWAŁA NR VIII/61/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie poparcia inicjatywy sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Ludomira Różyckiego 5 i 7-13 oraz Energetyków 5/7 w Łodzi na rzecz Politechniki Łódzkiej >>>

Sesja VII 19 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR VII/60/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VII/59/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie objęcia patronatem 24. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VII/58/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

stanowisko dotyczące działań mających na celu poprawę komfortu pasażerów komunikacji zbiorowej >>>

UCHWAŁA NR VII/57/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie apelu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi do dyrektorów i nauczycieli gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych placówek oświatowych w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VII/56/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie wprowadzenia, ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VII/55/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji ds. Kontaktów z Samorządami Uczniowskimi Łódzkich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych >>>

UCHWAŁA NR VII/54/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie organizacji I Łódzkiego Kongres Samorządów Uczniowskich >>>

UCHWAŁA NR VII/53/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji Koncertu Młodych Talentów "W RYTMIE SERC" >>>

UCHWAŁA NR VII/52/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie organizacji prelekcji „żywa Historia” w łódzkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych >>>

Sesja VI 12 września 2013 roku

UCHWAŁA NR VI/51/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia ankiet w łódzkich placówkach oświatowych

UCHWAŁA NR VI/50/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

UCHWAŁA NR VI/49/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie organizacji II edycji Koncertu Młodych Talentów "W RYTMIE SERC"

UCHWAŁA NR VI/48/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie petycji uczniów XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi dotyczącej poparcia wyboru Pani Renaty Majchrzak na dyrektora placówki

Sesja V 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR V/47/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR V/46/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR V/45/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR V/44/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Rzecznika Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR V/43/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie likwidacji Komisji do spraw Promocji i Kontaktów z Mediami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR V/42/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR V/41/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie poparcia propozycji zadania do realizacji w ramach łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 w sprawie finansowanie IV edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym >>>

UCHWAŁA Nr V/40/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku Stanowisko

w sprawie Stanowisko w sprawie poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok o tytule "Remont lokalu użytkowanego jako biuro Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi" >>>

UCHWAŁA Nr V/39/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku Stanowisko

w sprawie poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok o tytule „Pilotażowy program Monitoringu Miasta Łodzi" >>>

UCHWAŁA Nr V/38/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku Stanowisko

w sprawie poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok o tytule „Służba ponadnormatywna funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi" >>>

UCHWAŁA Nr V/37/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

Stanowisko w sprawie poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok o tytule „Uruchomienie bezpłatnych porad prawnych dla młodzieży łódzkiej" >>>

UCHWAŁA Nr V/36/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

Stanowisko w sprawie poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok o tytule tytule tytule „Utworzenie Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba" w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi. >>>

UCHWAŁA NR V/35/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie poparcia propozycji zadania do realizacji w ramach łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 w sprawie rewitalizacji Parku im. Adama Mickiewicza >>>

UCHWAŁA Nr V/34/2013 roku

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 czerwca 2013 roku

Stanowisko w sprawie poparcia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok o tytule „Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi." >>>

 

Sesja IV 16 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR IV/33/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

w sprawie powołania Zespołu Pomocy Informatycznej >>>

UCHWAŁA NR IV/32/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw kontaktów z Samorządami Uczniowskimi łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych >>>

UCHWAŁA NR IV/31/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA Nr IV/30/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku.

W sprawie wygaśnięcia mandatów radnych. >>>

UCHWAŁA NR IV/29/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji do Współpracy Ogólnopolskiej i Zagranicznej >>>

UCHWAŁA NR IV/28/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw Opracowania Mapy Miejsc Niebezpiecznych na Terenie Miasta Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IV/27/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie objęcia patronatem panelu „Edukacja Równościowa” na Łódzkim Kongresie Kobiet w dn. 20.04.2013 roku. >>>

UCHWAŁA NR IV/26/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie linii tramwajowej nr 46 >>>

UCHWAŁA NR IV/25/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie organizacji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym >>>

UCHWAŁA NR IV/24/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie objęcia patronatem działań edukacyjnych Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IV/23/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi promujących ideę budżetu obywatelskiego >>>

 

Sesja III - 26 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR III/22/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Sportu i Rekreacji>>>

UCHWAŁA NR III/21/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie sposobu starań Miasta Łodzi o rozwój Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta >>>

UCHWAŁA NR III/20/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie organizacji Konferencji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych Łodzi, Warszawy, Szczecina, Wrocławia i Lublina >>>

UCHWAŁA NR III/19/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26.02.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia treści Listu Intencyjnego pomiędzy Młodzieżową Radą Miejską w Łodzi, Młodzieżową Radą Miasta Szczecin, Młodzieżową Radą Miasta Lublin, Młodzieżową Radą m. st. Warszawy oraz Młodzieżowym Parlamentem Wrocławia z dnia 15 marca 2013 roku >>>

UCHWAŁA NR III/18/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013

w sprawie objęcia patronatem i wejścia w skład Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Niezłomnych>>>

UCHWAŁA NR III/17/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013

w sprawie objęcia patronatu nad grupą uczniów z XXXII LO w Łodzi, biorącą udział w VI edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka" >>>

UCHWAŁA NR III/16/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie zmian oraz ustanowienia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/15/2013

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie budowy stadionu miejskiego w Łodzi >>>


Sesja II - 14 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR II/4/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie organizacji Zimowego Koncertu Charytatywnego ‘'W RYTMIE SERC'' >>>

UCHWAŁA NR II/5/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie propozycji zmiany punktu 2 §7 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. PRZEPISY TARYFOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM MIASTA ŁODZI >>>

UCHWAŁA NR II/6/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR II/7/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie propozycji ustawienia koksowników na terenie miasta Łodzi >>>

UCHWAŁA NR II/8/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie nazwy dotychczasowego przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz >>>

UCHWAŁA NR II/13/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku stanowisko

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenach przyległych do kampusu Politechniki Łódzkiej >>>

UCHWAŁA NR II/10/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012r Stanowisko Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie planów dokwaterowania do XXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zelwerowicza XXIII Liceum Ogólnokształcącego z ulicy Piłsudskiego >>>

UCHWAŁA NR II/9/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie zmiany sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR II/11/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie organizacji meczu charytatywnego z okazji XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy >>>

UCHWAŁA NR II/14/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Miejskiego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej>>>

UCHWAŁA NR II/7/2012

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14.12.2012 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Promocji i Kontaktów z Mediami>>>

 

Uchwały Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

UCHWAŁA NR 1/13 >>>

Treść listu otwartego wystosowanego do Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej w dn. 16 lutego 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Piotrkowskiej >>>